Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność

I Administrator danych osobowych

Karolina Mania

ul. Generała Władysława Andersa 36/12

40-341 Katowice, PL

email: biuro@brit-mania.com

II Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), lecz w myśl przepisów RODO mogą być one przesyłane także do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli przekazujemy dane poza obszar EOG, jako współadministrator, stosujemy Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności. Są to środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Twoje dane mogą być udostępniane jedynie w ramach podmiotów wchodzących w skład współadministrowania.

Oznacza to, że nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich, ani nie wymieniamy z innymi podmiotami w celach marketingowych.

W niektórych przypadkach Twoje dane przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym. Czynimy to jedynie w ramach realizacji usług, które zostały przez nas zdefiniowane i w zakresie, jaki obejmują podpisane przez nas umowy powierzenia przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz niżej.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na mocy zawartej umowy, którą określa regulamin świadczenia usług. Twoje dane przetwarzamy tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny do właściwej realizacji świadczonej dla Ciebie usługi.

W niektórych przypadkach, na przykład lepszego dopasowania działania usług do Twoich potrzeb, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych. Wyrażenie zgody jest oczywiście dobrowolne, a wszystkie wyrażone zgody możesz odwołać.

Uaktualnienia zasad naszej Polityki prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce Polityka prywatności.

III. Twoje prawa w kontekście RODO

Jakie prawa przysługują Ci w świetle przepisów RODO?

Prawo dostępu do danych

W każdej chwili masz prawo otrzymać komplet informacji o tym, które z Twoich danych osobowych przechowujemy. W tym celu skontaktuj się z nami, pisząc na adres biuro@brit-mania.com lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 604108322, a my przekażemy Ci te informacje w wiadomości e-mail.

Prawo do przenoszenia danych

Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiot, który odtąd będzie przetwarzał Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych

W ramach RODO przysługuje Ci prawo do poprawienia lub uzupełnienia Twoich danych osobowych. Jeśli posiadasz konto w sklepie itstart.pl/presta/ możesz w każdej chwili edytować nie tylko swoje dane osobowe, ale i zgody w ramach ustawień swojego konta.

Prawo do usunięcia danych

W każdej chwili możesz usunąć przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe. Dokonasz tego w dowolnym momencie, za wyjątkiem sytuacji kiedy:

 1. masz aktywną umowę szkolenia lub zlecenia tłumaczenia;
 2. masz wobec nas nieuregulowaną należność, niezależnie od metody płatności;
 3. podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałeś z naszych usług w niewłaściwy sposób;
 4. jeśli zawarłeś z nami umowy za którą została wystawiona faktura a nie paragon lub dowód zapłaty, wtedy zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu

RODO daje Ci także prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych, w takim zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane, opierając się o prawnie uzasadniony interes współadministratorów. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji poinformujemy Cię o tym fakcie.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, którą przygotowujemy w celu tworzenia takich materiałów.

IV Aby zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego, wystarczy że:

 1. wykonasz instrukcję zawartą w każdej takiej wiadomości e-mail;
 2. edytujesz ustawienia swojego konta na stronie www.

V Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

 1. jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu współadministratorów. Wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes;
 2. jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne. Wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności;
 3. jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem. Wówczas możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych;
 4. jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

VI Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Zależy nam na bezpieczeństwie i właściwej ochronie Twoich danych osobowych. Dlatego na pytania dotyczące powyższej kwestii możesz kontaktować się z nami pod adresem e-mail ibiuro@brit-mania.com lub zadzwoń pod numer telefonu +48 604108322

VII Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Aby zagwarantować wierne, transparentne i zgodne z prawem przetwarzanie Twoich danych osobowych, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby się z nim skontaktować, wyślij e-mail na adres: marcin@itstart.pl.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, skontaktuj się z nami. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

VIII Umowy z naszą firmą

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Używamy Twoich danych osobowych do zarządzania usługami dokonanymi online lub stacjonarnie w celu wykonania dla Ciebie usług szkoleniowych lub tłmaczeń oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie naszej współpracy. Używamy ich także w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących powyższych zagadnień. Twoje dane osobowe są nam także potrzebne do zarządzania Twoimi płatnościami oraz przetwarzania reklamacji i zgłoszeń, dotyczących umówionych z nami usług.

Dzięki danym osobowym otrzymujemy szereg informacji, niezbędnych do sfinalizowania umowy:

 1. możemy Cię zidentyfikować i zweryfikować, czy Twój wiek kwalifikuje Cię do zakupu usług;
 2. potwierdzić Twój adres z podmiotami zewnętrznymi;
 3. sprawdzić Twoją historię płatności i wiarygodności kredytowej, aby zaproponować Ci różne formy płatności.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. dane kontaktowe, takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, adres e-mail i numer telefonu;
 2. informacje na temat płatności i historię płatności;
 3. informacje na temat umów.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia Ci wymienionych wyżej usług. Otrzymują je wyłącznie firmy:

 1. które przetwarzają Twój adres;
 2. agencje i aplikacje do komunikacji;
 3. magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają materiały i korespondencję;
 4. firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności;
 5. banki w celu weryfikacji tożsamości;
 6. firmy windykacyjne.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Robimy to w celu świadczenia Tobie usług.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Tak długo, jak długo będziesz naszym aktywnym klientem i zgodnie z przepisami finansowymi.

IX Informacje marketingowe

Do jakich celów używamy Twoich danych osobowych?

Korzystamy z Twoich danych osobowych do przesyłania Ci informacji i ofert marketingowych za pośrednictwem:

 1. poczty e-mail;
 2. wiadomości SMS;
 3. kontaktu telefonicznego;
 4. tradycyjnej korespondencji pocztowej.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. dane kontaktowe, takie jak: adres e-mail,
 2. numer telefonu i kod pocztowy;
 3. dane demograficzne;
 4. jakie umowy i usługi zostały przez Ciebie zamówione.

Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz na otrzymywanie informacji marketingowych. Z wyjątkiem materiałów przesyłanych tradycyjną pocztą, w tym katalogów – tego typu informacje wysyłamy do Ciebie na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

Prawo do wycofania zgody

Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji marketingowych. Gdy tylko to uczynisz, niezwłocznie zaprzestaniemy wysyłki wszelkich ofert w ramach informacji marketingowych przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

Możesz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych w następujący sposób:

 1. wykonując instrukcję zawartą w każdej takiej wiadomości , przekazywanej przez nas;
 2. Pisząc na adres biuro@brit-mania.com lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 604108322

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę. W przypadku informacji handlowych wysyłanych pocztą e-mail, uznamy Cię za nieaktywnego klienta, jeśli w ciągu trzech lat nie otworzysz żadnej wiadomości e-mail od nas. Po upływie tego czasu usuniemy Twoje dane osobowe z naszej bazy.